AVIZ DE REORGANIZARE

AVIZ DE REORGANIZARE
În temeiul Hotărîrii Guvernului RM nr. 5 din 18.01.2019 (în vigoare din 22.02.2019) cu privire la organizarea şi funcţionarea unor instituţii publice teatrale şi concertistice (publicate în monitorul Oficial al RM nr.59-65 din 22.02.2019)
I.S. Teatrul Naţional de Stat „Vasile Alecsandri” (nr. Înregistrării de stat 1003602002303 se reorganizează prin transformare în Instituţia Publică Teatrul Naţional de Stat „Vasile Alecsandri”. Instituţia publică Teatrul Naţional de Stat „Vasile Alecsandri” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de o lună pe adresa juridică MD-3100 mun.Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 1.

Director general
Veaceslav VLAD

Urmăriți-ne în rețelele sociale
Facebook

Youtube

Instagram

Anunțuri
Ordin cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietate publică aflată în gestiunea I.P. Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri”

AVIZ DE REORGANIZARE

Locuri de munca
Angajări actori

Contacte și administrație
Director general
VEACESLAV (SLAVIAN) VLAD Artist al Poporului
Director artistic
Constantin Stavrat Artist al Poporului
Adresa
3100 mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 1
Telefon
+373 (231) 2-00-05
Rezervarea biletelor
+373 (231) 2-20-83
E-mail
tnb@tnb.md
Sponsorii