MARIA RUSU

MARIA RUSU
Data nașterii
1982-05-20
Actriță

Născută în orașul Bălți

Studii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
Din 2005 angajată la Teatrul Național ”Vasile Alecsandri”

ROLURI ÎN SPECTACOLE:

• „Domnișoara Nastasia” de Gh. Zamfirescu, regia Anatol Răcilă
• „Ivan Turbincă”, după Ion Creangă, adaptarea și regia V. Hariton
• „Domnișoara Nastasia” de George M. Zamfirescu, regia Anatol Răcilă.
• „Un clopot pentru Molda” de Ion Puiu, regia Ion Popescu
• „Deșteptarea”, compoziție, regia Gheorghe Crudu
• „Vrăjitoarele”, după Jan Macarius, adaptarea și regia Leonid Ciubotaru
• „Tândală se însoară” de Vitalie Jacotă, regia Valeriu Jacotă
• „Prințesa cea vrăjită” de Ladislav Dvorski, regia Ion Marcoci
• „Coridorul morții” de Irina Nechit, regia Anatol Răcilă
• „Oltea” de Andrei Strâmbeanu, regia Silviu Silvian Fusu
• „Vine apa” de Dumitru Matcovschi, regia Ion Marcoci
• „Târfa de marți” de Gheorghe Calamanciuc, regia Anatol Răcilă
• „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă, dramatizare de C. Brehnescu, regia Anatol Răcilă
• „Matineu la Buffalo” de Ken Ludwig, regia Neil Flecman
• „Un suflet pentru o păpușă” de Adrian Graur, regia Anatol Răcilă
• „Gogoașa”, după povestea populară rusă, adapătarea și regia Ala Rusu
• „Greierașul și furnica”, după fabula omonimă, adaptarea și regia L. Ciubotaru
• „Stan Păâitul” de Ion Creangă, adaptarea și regia Victor Ignat
• „Kir Zuliaridi ” de Vasile Alecsandri, regia Anatol Pînzaru
• „Buchetul” de Nicolae Rusu, regia Anatol Răcilă
• „Corona Triumfală”, după piesa „Cinel-cinel” de Vasile Alecsandri, regia Anatol Răcilă
• „Dragă doamnă profesoară” de Marianna Razumovskaia, regia Nelly Cozaru.
• „La carnaval cu Cenușăreasa” de Ina Ilașciuc-Ungureanu
• „Împăratul îmbrobodit” de Gheorghe Calamanciuc, regia Adrian Graur
• „Mușchetarii măgăriei Sale” de Ion Lucian, regia Ina Ilașciuc-Ungureanu
• „Cenușăreasa” de Charles Perrault, regia Ina Ilașciuc-Ungureanu
• „Fluturașii” de Aldo Nicolaj, regia: Anatol Răcilă, Ion Marcoci.
• „Arena” de Ilia Fridbergas, regia Dumitru Griciuc
• „Clovn Show” de Valeriu Josan, regia Valeriu Josan